Valdybos posėdis

2011 11 20 Valdybos posėdžio protokolas

1. Kaip jau rašėme anksčiau straipsnelyje “Išskirtinis sumanymas”, mūsų sodininkų bendrijoje palaipsniui atliekamas vandens laistymo sistemos atnaujinimas. Dalis darbų jau padaryta: pakeista susidėvėjusi vandens bokšto talpa(cisterna), sustiprinta paties bokšto konstrukcija, viskas atnaujinta, nudažyta. Dažams ir įrankiams  išleista 1645,57 lt., autokranas atsėjo 500 lt. Didžiąją darbų dalį, nepaisydamas nei darbo valandų, nei išeiginių bei nuolat rizikuodamas savo sveikata, atliko bendrijos iždininkas K.Mačiulaitis. Kadangi tokie darbai neįeina į jo tiesiogines pareigas, valdybos posėdžio metu buvo svarstoma  galimybė atlyginti. Nutarta, sudarius atliktų darbų sąmatą, už padarytus darbus sumokėti. Už padarytą darbą sumokėti ne tik logiška, bet ir privalu. Juo labiau,kad iždininko veikla padėjo bendrijai sutaupyti keletą tūkstančių litų. Dėl apmokėjimo už atliktus darbus K. Mačiulaičiui, bus apsispręsta ateinančiame valdybos posėdyje.

2.  Atnaujintas vandens laistymo sistemos projektas, preliminarios lokalinės sąmatos valdybai sukėlė tam tikrų abejonių, todėl pinigai, pagal  UAB”Ekspertika”pateiktą sąskaitą, nėra ir nebus išmokėti, iki tol, kol ta sąskaita nebus patikslinta. Kol kas projektavimo darbai mums nekainavo nei cento.

3. Samdyti ar ne konkursą laimėjusią UAB”Kaduva”vandens laistymo sistemai atnaujinti, nuspręsta palikti bendrijos susirinkimui. Kadangi darbų apimtys, laiko ir, svarbiausia, lėšų sąnaudos bendrijai yra sunkiai įkandamos, susirinkimui teiksime ir kitas, gal labiau priimtinas alternatyvas. Svarbu nesiblaškyti ir nuosekliai tęsti pradėtą darbą, nes laistymo sistema labai susidėvėjusi ir tolimesnis jos naudojimas itin problematiškas.

4. Lietuvos sodininkų bendrijų asociacijos veiklos dėka pavyko iš mirties taško išjudinti sodininkų bendrijų elektros ūkio pardavimą LESTO kompanijai, paspartinti adresų suteikimą sod.bendrijoms, susirinkimų problemos sprendimą, valstybinės žemės nuomos klausimo išsprendimą.Nors SB”Šatijai”v.pirmininko , kaip Asociacijos valdybos nario, dalyvavimas jos veikloje  yra ganėtinai kuklus ir epizodiškas, tačiau reikalingas ir naudingas. Kaimo reikalų ir Aplinkos apsaugos komitetams pateikti pasiūlymai, privertė Seimą kitaip pažvelgti į sodininkų problemas ir imti jas spręsti. Lapkričio 23d. Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje buvo pasiūlyta: “Atleisti sodininkų bendrijas nuo bendro naudojomo žemės mokesčio”. Žinant, jog valstybinės žemės kaina augs keliariopai, sodininkų bendrijoms atleidimas nuo mokesčio bus didelė parama. Džiaugiuos, kaip bendrijos pirmininkas, galėjęs prisidėti prie šio sprendimo redagavimo. Sodininkų problemoms spręsti reikalinga ne tik gera valia, bet ir įstatyminė bazė.  Įstatymus priima Seimas. O vietines problemas vietoj ir spręskime. Daugiau apie LSB Asociacijos veiklą: www.sbasociacija.lt

5. Valdybos posėdžio metu buvo nuspręsta visą, su sodininkų bendrija “Šatijai” susijusią informaciją, skelbti bendrijos internetinėje svetainėje www.sbsatijai.lt  Skelbiama informacija: susirinkimų nutarimai, protokolai, valdybos nutarimai ir protokolai, metinės ir dalinės finansinės ataskaitos, revizijos komisijos ataskaitos yra bendrijos nuosavybė, saugoma LR Įstatymų, todėl jų kopijavimas  bei talpinimas į privačias  svetaines tolygus vagystei . Panašaus, visuomenę klaidinančio, pavadinimo naudojimas vėlgi yra neleistinas, ką aiškiai reglamentuoja LR Civilinio kodekso 2.42str.1d. Posėdžio metu K.Čeponis buvo aiškiai ir nedviprasmiškai įspėtas nesisavinti atstovavimo mūsų sodininkų bendrijai savo asmeninėje svetainėje, nes tam neįgaliotas ir nekompetentingas. Jokios polemikos, debatų ar komenrarų dėl privačios K.Čeponio internetinė svetainės veiklos, daugiau nebus. Tiek valdyba, tiek jos pirmininkas turi svarbesnių reikalų, nei diskusijas su apsišaukėliu.

Parašykite komentarą

Vardas *
El. pašto adresas *
Interneto puslapis