Teisiniai dokumentai

 

LR Sodininkų bendrijų Istatymo naujoji redakcija

1. Sodininkų bendrijos nariams ypatingą dėmesį derėtų atkreipti į šio Įstatymo 15str., 15d., 5 punktą, dėl balsavimo raštu iš anksto, kurį nustato sb Įstatai: “Balsuojant raštu, balsavimo lape nurodomas Bendrijos nario vardas ir pavardė, sodo sklypo numeris ir adresas, darbotvarkės klausimo pavadinimas, už kurį jis balsuoja, ir jo nuomonė “už” arba “prieš” šiuo darbotvarkėje paskelbtu klausimu. Balsavimo lapas įdedamas į voką, kuris atidaromas  susirinkimo metu po balsavimo. Balsavimo lapas negali būti atšauktas.

2. 16str. 16d. …”Įgaliotas asmuo balsavimo teisės perleidimo sutartį ne vėliau kaip prieš dvi dienas iki susirinkimo dienos privalo pateikti sodininkų bendrijos valdymo organui.  … Balsavimo teisės perleidimo sutarties notaras netvirtina, išskyrus atvejus, kai balsuojama dėl valdymo organo rinkimo ar atšaukimo, bendrijos Įstatų keitimo ir etc.

 

 

 

 

 

Parašykite komentarą

Vardas *
El. pašto adresas *
Interneto puslapis