Nauji kelio ženklai

Mieli sodiečiai, Informuojame, kad 2014-01-27 yra patvirtinti Lapių miestelio seniūno ir registruoti KAVPK kelių policijos valdyboje NAUJI KELIO ŽENKLAI mūsų bendrijos teritorijoje. su aktu ir išdėstymo schema galite susipažinti paspaude nuorodas žemiau. Informuojame, kad bus vykdomi kelių policijos reidai siekiant užtikrinti kelių eismo taisyklių laikymosi. SKMBT_C22014050107250 SKMBT_C22014050107251

Nerimą keliantys rezultatai

Balandžžio 14 dienos ryte paimti trys vandens mėginiai iš upelių, tekančių per mūsų bendrijos teritoriją į mūsų tvenkinį ir pristatyti į Nacionalinės Visuomenės sveikatos priežžiūros laboratoriją Kauno skyrių tyrimams. Buvo tiriama pagal du rodiklius- žžarninių lazdelių skaičius ( norma ne daugiau 1000 ml ) ir žžarninių enterokokų skaičius ( norma ne daugiau 100 ml ). […]

Galime padėti sau ir savo bendrijai

Gerbiami sodininkai,      Nuo 2007 metų, kai sodininkų bendrijai buvo leista priimti iš sodininkų ir kitų asmenų 2%  sumokėtų fizinių asmenų pajamų mokesčio paramą, sodininkai, jų draugai ir pažįstami pervedė į „Šatijų“ sodininkų bendrijos sąskaitą tokias pinigų sumas: 2007 m.- 4864,88 Lt       2010m. – 3497,86 Lt         2013m.- 2688,14 Lt 2008 m.- 8766,76 Lt       2011 m.- […]

PAJAMŲ-IŠLAIDŲ ATASKAITA NUO 2012-05-01 IKI2013-04-30

PAJAMŲ – IŠLAIDŲ ATASKAITA NUO 2012-05-01 IKI 2013-04-30 Tvirtinu Valdybos pirmininkas Juozas Savickas                                                               SB ,,ŠATIJAI“                 PAJAMŲ-IŠLAIDŲ ATASKAITA NUO 2012-05-01 IKI2013-04-30 Eil.Nr.                         Pavadinimas        Kasa Swed bankas Šiaulių bankas    1                              2 3 4 5      Lėšų likutis 2012-05-01 12599,98 65775,16 104115,43                   PAJAMOS   1 Gauta iš SB narių mokesčio […]

Komentaras visuotiniam susirinkimui (2012 05 19)

Priminsiu, kad  nutarimas keisti vandens laistymo sistemą, buvo priimtas visuotiniame sodininkų bendrijos susirinkime 2011 06 04. Taigi lygiai prieš metus. Per tą laiką padaryta tik menka darbų dalis – pakeista vandens talpa ir sutvirtinta  ją laikanti metalinė konstrukcija – bokštas. Kaip jau buvo rašyta, pagal atnaujintą vandens laistymo sistemos projektą bei būtinų darbų žiniaraščius, valdyba […]

Preliminari sąmata 2012

Priedas Nr.4  Preliminari sąmata 6 arų sklypui 2012m.- 2013m. Eil.Nr. Kam skiriami pinigai 6 a. skl. Viso per SB Pastabos 1. Atlyginimai samdomiems darbuotojams, įskaitant pajamų mokesčius. 50,00 38800,00 2. Atskaitymai „SODRAI“ 15,50 12028,00 3. Nario mokestis LSB asociacijai 1,50 1164,00 4. Vandens tiekimas 8,00 6208,00 5. Šiukšlių išvežimas 21,00 16296,00 6. Kelių remontas 3,00 […]

PRANEŠIMAS

Dėmesio! Bendrijos valdybos nutarimu (2012 07 11 posėdis) Visuotinis ataskaitinis -rinkiminis susirinkimas nukeliamas (atidedamas) į š/m rugpjūčio 11d dieną,nes: 1. Senos redakcijos sodininkų bendrijų Įstatymo 16 str. 10 ir 12 dalys dėl susirinkimų sprendimų teisėtumo negalioja, o naujos redakcijos sodininkų bendrijų Įstatymo pataisų dar nepasirašė Respublikos Prezidentė ir jis dar nėra paskelbtas Valst.Žiniose, vadinasi visi […]