Atliekų rūšiavimas

 

ATLIEKŲ RŪŠIAVIMAS IR TVARKYMAS, NUOTEKŲ SURINKIMO IR PAŠALINIMO ĮRENGINIŲ ĮRENGIMAS, SODININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMAS

 

ATLIEKŲ TVARKYMO REIKALAVIMAI

Visi atliekų turėtojai – individualių namų valdų, daugiabučių namų butų, sodų ir garažų valdų savininkai, įmonės, įstaigos, organizacijos ir būstą administruojančios įmonės privalo vadovautis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu ir savivaldybės tarybos patvirtintomis Atliekų tvarkymo taisyklėmis.

Tvarkant atliekas draudžiama:

l. užkasti statybinį laužą ir šiukšles;

2. vežti sąšlavas, šiukšles, įvairias atliekas, metalo bei statybinį laužą į laukus, miškus bei kitas ne tam skirtas vietas;

3. į buitinių atliekų konteinerius pilti sąšlavas, skystas atliekas, naminių gyvūnų ekskrementus, pavojingas medžiagas;

4. į buitinių atliekų konteinerius krauti medžių ir krūmų šakas bei lapus, nupjautą žolę, stambiagabarites atliekas;

5. į buitinių nuotekų šulinius versti statybinį bei metalo laužą, šlaką, pelenus;

6. deginti atliekas konteineriuose bei kitose vietose;

7. pilti į lietaus ir buitinių nuotekų šulinius vandenį, kuriame yra naftos produktų arba kitokių kenksmingų bei užsidegančių medžiagų;

8. sandėliuoti atliekas asmenims priskirtose ir bendrojo naudojimo teritorijose bei gatvėse.

 

PRISKIRTŲ TERITORIJŲ TVARKYMO IR ŠVAROS REIKALAVIMAI

Priskirtose teritorijose asmenys privalo rinkti šiukšles, valyti sąnašas, šienauti žaliąsias vejas, tvarkyti želdinius, rudenį sugrėbti arba sušluoti lapus, surinkti nukritusias šakas (nušienautą žolę ir lapus nedelsiant sugrėbti bei kompostuoti tam skirtose vietose).

Jeigu pastatas ar sklypas priklauso keliems asmenims, prižiūrimos teritorijos tvarkymas priklauso visiems proporcingai pagal valdomą pastato ar sklypo dalį. Nesant paskirstymo, atsakomybė tenka visiems asmenims solidariai.

Jeigu asmenys neturi galimybių tvarkyti priskirtų teritorijų, jie privalo sudaryti sutartį su tas paslaugas teikiančia įmone.

Asmenims priskirtose teritorijose draudžiama:

  • užsiimti bet kokia veikla (įvairių atliekų, maisto produktų kaupimas), kuri gali sukelti aplinkos užterštumą ar skatintų parazitų ar graužikų veisimąsi;
  • važinėti po želdynus (išskyrus aptarnaujantį transportą, „mechanizmus), statyti bei laikyti transporto priemones žaliuosiuose plotuose;
  • kabinti ant medžių sūpuokles ir skalbinius, kalti vinimis ar kitaip tvirtinti prie medžių bet kokius įrenginius;
  • naudoti prie gatvių esančius žaliuosius plotus daržams;
  • deginti lapus, žolę, medžių šakas, statybines, buitines ir kt. atliekas;
  • remontuoti transporto priemones, jeigu jas remontuojant teršiama aplinka, skleidžiamas nemalonus kvapas, trukdomas gyventojų poilsis;
  • išpilti kurą, tepalus, kitus techninius skysčius arba palikti netvarkingą transporto priemonę teršiančią aplinką;
  • laikyti įvairią techniką, neeksploatuojamas, techniškai netvarkingas, paliktas be priežiūros transporto priemones arjų dalis, išskyrus specialiai įrengtose aikštelėse;
  • triukšmauti ar kitaip trikdyti kaimynų poilsį, leisti garsiai muziką nuo 22 iki 6 valandos;
  • išmesti atliekas už savo sklypo.

 

 

Originalų dokumentą galite atsisiųsti čia.