SODININKŲ DĖMESIUI!

2022 m. gegužės 07d. 14.00 val. BENDRIJOS SALĖJE (Centrinė g. 47A) ŠAUKIAMAS VISUOTINIS, ATASKAITINIS SODININKŲ BENDRIJOS „ŠATIJAI“ NARIŲ SUSIRINKIMAS

DARBOTVARKĖ

1. Valdybos ataskaitinis pranešimas.

2. Revizijos komisijos pranešimas.

3. Bendrijos finansinės veiklos ataskaitos už 2021 05 01 – 2022 04 30 tvirtinimas.

4. 2022 05 01 – 2023 04 30 biudžeto tvirtinimas.

5. SB“Šatijai“ buveinės adreso keitimas.

6. Nario mokesčio nustatymas ir sodininkų bendrijos „Šatijai“ vidaus tvarkos taisyklių keitimas dėl jų.

7. SB”Šatijai“ dalyvavimas Kauno rajono savivaldybės finansinei paramai gauti pagal specialią sodininkų rėmimo programą.

8. Dalinis SB”Šatijai” finansavimas šalutinių gatvių remontui, bendrijos nariams.

9. Tikslinio mokesčio (statybos) nustatymas.

10. Gautų prašymų svarstymas.

11. Einamieji klausimai.

Susirinkimas įvyks jeigu susirinks daugiau kaip pusė bendrijos narių. Nesusirinkus reikalingam narių skaičiui, 2022m. gegužės 21d. 14.00val. bendrijos salėje šaukiamas pakartotinis susirinkimas. KVIEČIAME VISUS AKTYVIAI DALYVAUTI P.S. Balsavimo teisę turi tik sodininkų bendrijos nariai ar jų raštiškai įgalioti asmenys.

SB „ŠATIJAI“ VALDYBA

SKELBIMO DATA 2022m. balandžio 22d.

Parašykite komentarą

Vardas *
El. pašto adresas *
Interneto puslapis