Apie bendriją

SODININKŲ DĖMESIUI!

2022 m. gegužės 07d. 14.00 val. BENDRIJOS SALĖJE (Centrinė g. 47A) ŠAUKIAMAS VISUOTINIS, ATASKAITINIS SODININKŲ BENDRIJOS „ŠATIJAI“ NARIŲ SUSIRINKIMAS

DARBOTVARKĖ

1. Valdybos ataskaitinis pranešimas.

2. Revizijos komisijos pranešimas.

3. Bendrijos finansinės veiklos ataskaitos už 2021 05 01 – 2022 04 30 tvirtinimas.

4. 2022 05 01 – 2023 04 30 biudžeto tvirtinimas.

5. SB“Šatijai“ buveinės adreso keitimas.

6. Nario mokesčio nustatymas ir sodininkų bendrijos „Šatijai“ vidaus tvarkos taisyklių keitimas dėl jų.

7. SB”Šatijai“ dalyvavimas Kauno rajono savivaldybės finansinei paramai gauti pagal specialią sodininkų rėmimo programą.

8. Dalinis SB”Šatijai” finansavimas šalutinių gatvių remontui, bendrijos nariams.

9. Tikslinio mokesčio (statybos) nustatymas.

10. Gautų prašymų svarstymas.

11. Einamieji klausimai.

Susirinkimas įvyks jeigu susirinks daugiau kaip pusė bendrijos narių. Nesusirinkus reikalingam narių skaičiui, 2022m. gegužės 21d. 14.00val. bendrijos salėje šaukiamas pakartotinis susirinkimas. KVIEČIAME VISUS AKTYVIAI DALYVAUTI P.S. Balsavimo teisę turi tik sodininkų bendrijos nariai ar jų raštiškai įgalioti asmenys.

SB „ŠATIJAI“ VALDYBA

SKELBIMO DATA 2022m. balandžio 22d.

SUSISIEKTI el. p. : satijusodai@gmail.com     tel: 8675 45007

SOCIALINIAME TINKLE FACEBOOK YRA SUKURTA SB ŠATIJAI GRUPĖ, NORINTIEMS BENDRAUTI, DALINTIS ĮDĖJOMIS KVIEČIAME PRISIJUNGTI.

https://www.facebook.com/groups/1513944722232197/?fref=ts

pagarbiai SB “Šatijai” valdyba

———————————————————————————————————————————

Sodininkų bendrija “Šatijai” įsikūrusi Šatijų kaime, Lapių seniūnijoje, Kauno rajone.


Žiūrėti didesnį žemėlapį

Šatijai – gyvenvietė Kauno rajone, į šiaurės vakarus nuo Lapių. Išlikęs Šatijų dvaras (pastatytas 1889 m.). Molio telkinys

Istorija:

Šatijai (Sethen), kaip minima Hermano Vartbergiečio Livonijos kronikoje, 1362 m. buvo nuniokoti kryžiuočių, vadovaujamų magistro Arnoldo[2]. Taip pat kaimas minimas XIV a. kryžiuočių kelių aprašymuose.