Apie bendriją

SODININKŲ DĖMESIUI!

2021 m. birželio 12d.  14.00 val. ŠALIA BENDRIJOS SALĖS (LAUKE) ŠAUKIAMAS

VISUOTINIS, RINKIMINIS, ATASKAITINIS, SODININKŲ BENDRIJOS „ŠATIJAI“ NARIŲ SUSIRINKIMAS

 

DARBOTVARĖ

 1. Valdybos ataskaitinis pranešimas.
 2. Revizijos komisijos pranešimas.
 3. Bendrijos finansinės veiklos ataskaitos už 2020 04 30 – 2021 05 01 tvirtinimas.
 4. Valdybos narių rinkimas.
 5. Valdybos pirmininko (ės) rinkimas.
 6. Revizijos komisijos rinkimas.
 7. Revizijos komisijos pirmininko (ės) rinkimas.
 8. Valdybos pirmininko (ės) ir buhalterės atlygio nustatymas.
 9. 2021 05 01 – 2022 04 30 biudžeto tvirtinimas.
 10. Gautų prašymų svarstymas.
 11. Einamieji klausimai.

Susirinkimas įvyks jeigu susirinks daugiau kaip pusė bendrijos narių. Nesusirinkus reikalingam narių skaičiui,

2021m. birželio 26d. 14.00val. šalia bendrijos salės (lauke) šaukiamas pakartotinis susirinkimas.

kvieČIAME VISUS AKTYVIAI DALYVAUTI

P.S. Balsavimo teisę turi tik sodininkų bendrijos nariai ar jų raštiškai įgalioti asmenys.

SB „ŠATIJAI“ VALDYBA

SKELBIMO DATA 2021m. gegužės 12d.

SUSISIEKTI el. p. : satijusodai@gmail.com     tel: 8675 45007

SOCIALINIAME TINKLE FACEBOOK YRA SUKURTA SB ŠATIJAI GRUPĖ, NORINTIEMS BENDRAUTI, DALINTIS ĮDĖJOMIS KVIEČIAME PRISIJUNGTI.

https://www.facebook.com/groups/1513944722232197/?fref=ts

pagarbiai SB “Šatijai” valdyba

———————————————————————————————————————————

Sodininkų bendrija “Šatijai” įsikūrusi Šatijų kaime, Lapių seniūnijoje, Kauno rajone.


Žiūrėti didesnį žemėlapį

Šatijai – gyvenvietė Kauno rajone, į šiaurės vakarus nuo Lapių. Išlikęs Šatijų dvaras (pastatytas 1889 m.). Molio telkinys

Istorija:

Šatijai (Sethen), kaip minima Hermano Vartbergiečio Livonijos kronikoje, 1362 m. buvo nuniokoti kryžiuočių, vadovaujamų magistro Arnoldo[2]. Taip pat kaimas minimas XIV a. kryžiuočių kelių aprašymuose.