Apie bendriją

SODININKŲ DĖMESIUI!

2021 m. rugsėjo 11d.  14.00 val. BENDRIJOS SALĖJE ŠAUKIAMAS

VISUOTINIS SODININKŲ BENDRIJOS „ŠATIJAI“ NARIŲ SUSIRINKIMAS

 

DARBOTVARĖ

  1. Bendro naudojimo teritorijų prijungimo prie asmeninių sklypų (keliukai, kurie ribojasi su Upelio ir Dvaro gatvėmis) klausimas.
  2. Einamieji klausimai.

Susirinkimas įvyks jeigu susirinks daugiau kaip pusė bendrijos narių. Nesusirinkus reikalingam narių skaičiui,

2021m. rugsėjo 25d. 14.00val. bendrijos salėje šaukiamas pakartotinis susirinkimas.

KVIEČIAME VISUS AKTYVIAI DALYVAUTI

P.S. Balsavimo teisę turi tik sodininkų bendrijos nariai ar jų raštiškai įgalioti asmenys.

SB „ŠATIJAI“ VALDYBA

SKELBIMO DATA 2021m. rugpjūčio 27d.

SUSISIEKTI el. p. : satijusodai@gmail.com     tel: 8675 45007

SOCIALINIAME TINKLE FACEBOOK YRA SUKURTA SB ŠATIJAI GRUPĖ, NORINTIEMS BENDRAUTI, DALINTIS ĮDĖJOMIS KVIEČIAME PRISIJUNGTI.

https://www.facebook.com/groups/1513944722232197/?fref=ts

pagarbiai SB “Šatijai” valdyba

———————————————————————————————————————————

Sodininkų bendrija “Šatijai” įsikūrusi Šatijų kaime, Lapių seniūnijoje, Kauno rajone.


Žiūrėti didesnį žemėlapį

Šatijai – gyvenvietė Kauno rajone, į šiaurės vakarus nuo Lapių. Išlikęs Šatijų dvaras (pastatytas 1889 m.). Molio telkinys

Istorija:

Šatijai (Sethen), kaip minima Hermano Vartbergiečio Livonijos kronikoje, 1362 m. buvo nuniokoti kryžiuočių, vadovaujamų magistro Arnoldo[2]. Taip pat kaimas minimas XIV a. kryžiuočių kelių aprašymuose.