Apie bendriją

SODININKŲ DĖMESIUI!

2018 m. birželio 16d.  14.00 val. BENDRIJOS SALĖJE ŠAUKIAMAS

VISUOTINIS, RINKIMINIS, ATASKAITINIS, SODININKŲ BENDRIJOS „ŠATIJAI“ NARIŲ SUSIRINKIMAS

 

 

DARBOTVARKĖ:

  1. Valdybos ataskaitinis pranešimas
  2. Revizijos komisijos pranešimas
  3. Bendrijos finansinės veiklos ataskaitos už 2017 05 01-2018 05 01 tvirtinimas
  4. 2018 05 01-2019 05 01 biudžeto tvirtinimas; nario mokesčio nustatymas 2019 metams.
  5. Valdybos narių rinkimas
  6. Valdybos pirmininko rinkimas
  7. Revizijos komisijos rinkimas
  8. Revizijos komisijos pirmininko rinkimas.
  9. Dujų įvedimas.
  10. Einamieji klausimai.

Susirinkimas įvyks jeigu susirinks daugiau kaip pusė bendrijos narių. Nesusirinkus reikalingam narių skaičiui,

2018m. birželio 30d. 14.00val. bendrijos salėje šaukiamas pakartotinis susirinkimas.

kvieČIAME VISUS AKTYVIAI DALYVAUTI

P.S. Balsavimo teisę turi tik sodininkų bendrijos nariai ar jų raštiškai įgalioti asmenys.

SB „ŠATIJAI“ VALDYBA

SKELBIMO DATA 2018m. gegužės 11d.

Pagal pirminius skaičiavimus dujų įvadas (dežė su apskaita prie sklypo ribos) kainuotų 610EUR su PVM.

Reikia įvertinti, kad iki namo dar kainuos papildomai ir beabejo namo viduje katilai ir t.t.

Sutarties bendrosios sąlygos (dujos, buitinis) Šatijai        Dujų sutartis

Šatijai     Kaip kur pildyt paraišką

Internetinė schema Šatijų k nauja

SOCIALINIAME TINKLE FACEBOOK YRA SUKURTA SB ŠATIJAI GRUPĖ, NORINTIEMS BENDRAUTI, DALINTIS ĮDĖJOMIS KVIEČIAME PRISIJUNGTI.

https://www.facebook.com/groups/1513944722232197/?fref=ts

pagarbiai SB „Šatijai“ valdyba

Gerbiami sodininkai,

    Nuo 2007 metų, kai sodininkų bendrijai buvo leista priimti iš sodininkų ir kitų asmenų 2%  sumokėtų fizinių asmenų pajamų mokesčio paramą, sodininkai, jų draugai ir pažįstami pervedė į „Šatijų“ sodininkų bendrijos sąskaitą tokias pinigų sumas:

2007 m.- 4864,88 Lt       2010m. – 3497,86 Lt         2013m.- 2688,14 Lt

2008 m.- 8766,76 Lt       2011 m.- 2732,24 Lt

2009 m.- 6721,68 Lt       2012 m.- 3152,98 Lt

Iš viso  32 424,54 Lt ir tai yra beveik tiek, kiek bendrijai kainavo įsirengti gatvių apšvietimą arba už tokią pinigų sumą galima išasvaltuoti apie 130 metrų ilgio sodo kelio atkarpą. Tai didelė parama mums patiems : kelius remontuojame kasmet, elektros išlaidos taip pat yra mūsų kasdienybė, laistymo sistema taip pat kasmet reikalauja remonto. Kur ir kaip panaudoti pinigus sprendžiama kasmetiniuose visuotiniuose sodininkų susirinkimuose, kurie vyksta pasibaigus finansiniams metams-  kiekvienais metais po gegužės 1 dienos .

Todėl prašome Jūsų pervesti 2% fizinių asmenų pajamų mokesčio dalį  SB „Šatijai“. Tuo Jūs prisidėsite prie bendrijos ir ,tuo pačiu, savo gerbūvio.

Patogiausia tai padaryti elektroniniu būdu, prisijungus prie VMI elektroninės deklaravimo sistemos ( EDS ) elektroninės bankininkystės pagalba. Kaip tai padaryti yra paaiškinta sodininkų bendrijos tinklalapyje www.sbsatijai.lt

Tie, kurie negali pasinaudoti elektronine sistema, gali užpildyti specialią formą FRO512 rankiniu būdu. Kaip užpildyti formą ir kaip ją išsiūsti, taip pat pačią formą galite gauti pas valdybos pirmininką Tautvydą Pasvenską ( tel. 8 675 45007 ) arba iždininką Kęstutį Mačiulaitį ( tel. 8 675 45008 ).

Iš anksto dėkojame ir tikimės Jūsų supratimo ir paramos.

Pagarbiai
SB „Šatijai“ Valdybos pirmininkas Tautvydas Pasvenskas

———————————————————————————————————————————

Sodininkų bendrija „Šatijai“ įsikūrusi Šatijų kaime, Lapių seniūnijoje, Kauno rajone.


Žiūrėti didesnį žemėlapį

Šatijai – gyvenvietė Kauno rajone, į šiaurės vakarus nuo Lapių. Išlikęs Šatijų dvaras (pastatytas 1889 m.). Molio telkinys

Istorija:

Šatijai (Sethen), kaip minima Hermano Vartbergiečio Livonijos kronikoje, 1362 m. buvo nuniokoti kryžiuočių, vadovaujamų magistro Arnoldo[2]. Taip pat kaimas minimas XIV a. kryžiuočių kelių aprašymuose.