Apie bendriją

Dėmesio susirinkimas

2020 birželio 27d. 14.00 val. prie bendrijos salės LAUKE šaukiamas
VISUOTINIS, ATASKAITINIS SODŲ BENDRIJOS „ŠATIJAI“ NARIŲ SUSIRINKIMAS

DARBOTVARKĖ:
1. Valdybos ataskaitinis pranešimas
2. Revizijos komisijos pranešimas
3. Bendrijos finansinės veiklos ataskaitos už 2019 05 01-2020 04 30 tvirtinimas
4. 2020 05 01-2021 04 30 biudžeto tvirtinimas;
5. gautų prašymų svarstymas
6. Einamieji klausimai.

Susirinkimas įvyks jeigu susirinks daugiau kaip pusė bendrijos narių. Nesusirinkus reikalingam narių skaičiui,
2020m. liepos 18d. 14.00 prie bendrijos salės LAUKE šaukiamas pakartotinis susirinkimas.

KVIEČIAME VISUS AKTYVIAI DALYVAUTI
P.S. BALSAVIMO TEISĘ TURI TIK SODININKŲ BENDRIJOS NARIAI AR JŲ RAŠTIŠKAI ĮGALIOTI ASMENYS.
VADOVAUJANTIS LR VYRIAUSYBĖS NUTARIMAIS SUSIRINKIMAS GALI BŪTI ATŠAUKTAS.
SB „ŠATIJAI“ VALDYBA
SKELBIMO DATA: 2020m. Birželio 09d.

SUSISIEKTI el. p. : satijusodai@gmail.com     tel: 8675 45007

SOCIALINIAME TINKLE FACEBOOK YRA SUKURTA SB ŠATIJAI GRUPĖ, NORINTIEMS BENDRAUTI, DALINTIS ĮDĖJOMIS KVIEČIAME PRISIJUNGTI.

https://www.facebook.com/groups/1513944722232197/?fref=ts

pagarbiai SB „Šatijai“ valdyba

———————————————————————————————————————————

Sodininkų bendrija „Šatijai“ įsikūrusi Šatijų kaime, Lapių seniūnijoje, Kauno rajone.


Žiūrėti didesnį žemėlapį

Šatijai – gyvenvietė Kauno rajone, į šiaurės vakarus nuo Lapių. Išlikęs Šatijų dvaras (pastatytas 1889 m.). Molio telkinys

Istorija:

Šatijai (Sethen), kaip minima Hermano Vartbergiečio Livonijos kronikoje, 1362 m. buvo nuniokoti kryžiuočių, vadovaujamų magistro Arnoldo[2]. Taip pat kaimas minimas XIV a. kryžiuočių kelių aprašymuose.