Apie bendriją

 

2019 gegužės 25. 14.00 val. bendrijos salėje šaukiamas VISUOTINIS, ATASKAITINIS SODŲ BENDRIJOS „ŠATIJAI“  NARIŲ SUSIRINKIMAS

DARBOTVARKĖ:

 Valdybos ataskaitinis pranešimas

  1. Revizijos komisijos pranešimas
  2. Bendrijos finansinės veiklos ataskaitos už 2018 05 01-2019 04 30 tvirtinimas
  3. 2019 05 01-2020 04 30 biudžeto tvirtinimas;
  4. gautų prašymų svarstymas
  5. Einamieji klausimai.

Susirinkimas įvyks jeigu susirinks daugiau kaip pusė bendrijos narių. Nesusirinkus reikalingam narių skaičiui,

2019m. birželio 08d. 14.00 bendrijos salėje šaukiamas pakartotinis susirinkimas.

KVIEČIAME VISUS AKTYVIAI DALYVAUTI

P.S. BALSAVIMO TEISĘ TURI TIK SODININKŲ BENDRIJOS NARIAI AR JŲ RAŠTIŠKAI ĮGALIOTI ASMENYS.

SB „ŠATIJAI“ VALDYBA

SKELBIMO DATA: 2019m. GEGUŽĖS 10d.

 

 

 

KEIČIASI KORESPONDENCIJOS ELEKTRONINIS ADRESAS. NUO ŠIOL GALITE SUSISIEKTI satijusodai@gmail.com

Internetinė schema Šatijų k nauja

SOCIALINIAME TINKLE FACEBOOK YRA SUKURTA SB ŠATIJAI GRUPĖ, NORINTIEMS BENDRAUTI, DALINTIS ĮDĖJOMIS KVIEČIAME PRISIJUNGTI.

https://www.facebook.com/groups/1513944722232197/?fref=ts

pagarbiai SB „Šatijai“ valdyba

———————————————————————————————————————————

Sodininkų bendrija „Šatijai“ įsikūrusi Šatijų kaime, Lapių seniūnijoje, Kauno rajone.


Žiūrėti didesnį žemėlapį

Šatijai – gyvenvietė Kauno rajone, į šiaurės vakarus nuo Lapių. Išlikęs Šatijų dvaras (pastatytas 1889 m.). Molio telkinys

Istorija:

Šatijai (Sethen), kaip minima Hermano Vartbergiečio Livonijos kronikoje, 1362 m. buvo nuniokoti kryžiuočių, vadovaujamų magistro Arnoldo[2]. Taip pat kaimas minimas XIV a. kryžiuočių kelių aprašymuose.